Archana Shah20190129112045
Saikat Roy20190129111842

Saikat Roy

CMO / Co-Founder
Shayak Mazumder20190129111546

Shayak Mazumder

CEO / Founder